Implantology

DENTAL IMPLANT APPLICATIONS

Dental implants, placed on the jawbone, function as tooth roots. Because they carry the characteristics which are most similar to what natural teeth have, they provide better chewing and speaking functions compared to bridge and classical prosthesis, and offers a more natural and aesthetic look.
Successful results can be obtained when adequate knowledge, experience and hardware are combined with correct diagnosis. Dental implants can function for years, provided that necessary care is taken for their maintenance. The current bone status and systemic diseases of the patient are crucial for implants. With the latest technology, most patients are now suitable for implant treatment. When there is loss of single tooth, it is possible to restore the gap without damaging the adjacent teeth; when dealing with multiple loss of teeth, fixed prosthesis can be used instead of removable ones thanks to dental implants. In cases of edentulism, removable prosthesis, which are hard to use due to their tendency to come out their place, can be fixed using implants. Planning of the prosthesis on the implants depends on the number and location of the teeth. There are two types of prosthesis; ones that can be removed by the patient (removable), and ones that can only be removed by the dentist (fixed). Both options have advantages and disadvantages. You can determine the best option with the help of your dentist.

Advantages of Implant Treatment

 • Implants offer more aesthetic results as they are similar to natural teeth in the jawbone.
 • Integrity of the remaining teeth will be protected as it will not be necessary to cut the adjacent teeth.
 • An aesthetic smile will give patients a happier social life by restoring the confidence they have lost due to loss of teeth.
 • A healthier and balance diet will be possible with better chewing functions.

İHow Durable are Implants?

Durability of implants depends on a variety of factors, two of which are the systemic condition of the patient and cleaning of implants. They can be used lifelong, provided that necessary care is taken for their maintenance.

How Long Does Implant Treatment Take?r?

This process, directly related to the fusion of implants with the bones, depends on the patient’s systemic health status, the bone structure in the relevant area and the procedure to be performed. Prosthetics can generally be applied within 3 or 4 months. This period is necessary for the implant to fuse with the bone. However, there are some implant types which can reduce this period. Your dentist will help you choose the best option.

DUYURU

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 Corona virüsüne karşı öncelikli olarak hastalarımızı korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Türk Diş Hekimliği Birliği’nin belirlediği sınırlar çerçevesinde sadece acil durumlar için kliniğimiz 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

Acil tedavi içerikleri aşağıda sunulduğu gibidir.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ACİL UYGULAMALAR

(1 Nisan 2020 güncellendi)

1.1-Diş hekimliği uygulamalarındaki acil ve zorunlu diş hekimliği hizmetlerinin

 1. a) Pulpal inflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı
 2. b) Perikoronitis veya üçüncü molar kaynaklı şiddetli ağrı
 3. c) Postoperatif olarak gelişen osteitis veya alveolit
 4. d) Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon
 5. e) Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü
 6. f) Travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu
 7. g) Çene ve yüz bölgesi fraktürleri
 8. h) Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları
 9. i) Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar
 10. j) Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ ekstraoral enfeksiyonlar
 11. k) Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli planlanan hastaların tedavileri
 12. l) Medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar
 13. m) Dikiş alınması
 14. n) Geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel olan vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavi
 15. o) Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin kırılması sonucunda yumuşak dokuda oluşan yaralanmaya bağlı olarak gelişen ağrı ve/veya enfeksiyon
 16. p) Yeni doğan dudak- damak yarıklı hastaların beslenme plağı uygulamaları
 17. q) Çene eklemi luksasyonu
 18. r) Biyopsi (Malignite şüphesi bulunan durumlarda) şeklinde tanımlanmıştır.