Dental Care in Old Age

Dental Care in Old Age

The average life expectancy and therefore the elderly population have increased with today’s better life standards, advancement of medicine, and individuals’ raised consciousness about themselves and the environment.
Tooth decays, pyorrhea and residual roots inside the mouth might spread to other parts of the body through the bloodstream, and cause infections. This medical condition is particularly important for old people with systemic diseases. It is necessary to maintain hygiene inside the mouth and treat missing teeth in geriatric patients. For old people, in the case of edentulism, full prosthetics give patients function and phonation skills again and help with the maintenance of the health of joints. This is also important for old patients in terms of psychological support. If there are sufficient amounts of existing bones, full prosthetics can provide a much better grip when they are supported with implants, provided that systemic problems are taken into consideration.
It is important that old people are informed about the maintenance of prosthetics and the concept of hygiene.

Handsome old man talking to the dendist. Two men in the dentist's office. The doctor shows the patient dentures

ALL-ON-4 and ALL-ON-6

These are special prosthetics that are created using custom-angled implants and special connectors when traditional implant treatment is not possible for patients with complete loss of teeth and when there is too much bone resorption. Thanks to temporary fixed prosthetics that are applied right after the implant surgery, patients can get their teeth in a single session.

Advantages:

Suitable for fixed prosthetics
Being able to get the final prosthetic in a shorter time
Being a good alternative to removable prosthetics
Elimination of advanced surgeries such as sinus lift and bone grafting
Temporary prosthetics are applied right after the implant surgery, so that patients can regain their teeth right away
As the prosthetics are fixed, it is easier for patients to use them and maintain hygiene
They are more comfortable as they do not cover the palate area as in full prosthetics. In addition, they can easily be used by patients who have nausea reflex
As they can be applied in a single session, the treatment can be finalized in a shorter time in comparison to traditional implant treatment.


DUYURU

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 Corona virüsüne karşı öncelikli olarak hastalarımızı korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Türk Diş Hekimliği Birliği’nin belirlediği sınırlar çerçevesinde sadece acil durumlar için kliniğimiz 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

Acil tedavi içerikleri aşağıda sunulduğu gibidir.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ACİL UYGULAMALAR

(1 Nisan 2020 güncellendi)

1.1-Diş hekimliği uygulamalarındaki acil ve zorunlu diş hekimliği hizmetlerinin

 1. a) Pulpal inflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı
 2. b) Perikoronitis veya üçüncü molar kaynaklı şiddetli ağrı
 3. c) Postoperatif olarak gelişen osteitis veya alveolit
 4. d) Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon
 5. e) Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü
 6. f) Travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu
 7. g) Çene ve yüz bölgesi fraktürleri
 8. h) Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları
 9. i) Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar
 10. j) Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ ekstraoral enfeksiyonlar
 11. k) Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli planlanan hastaların tedavileri
 12. l) Medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar
 13. m) Dikiş alınması
 14. n) Geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel olan vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavi
 15. o) Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin kırılması sonucunda yumuşak dokuda oluşan yaralanmaya bağlı olarak gelişen ağrı ve/veya enfeksiyon
 16. p) Yeni doğan dudak- damak yarıklı hastaların beslenme plağı uygulamaları
 17. q) Çene eklemi luksasyonu
 18. r) Biyopsi (Malignite şüphesi bulunan durumlarda) şeklinde tanımlanmıştır.