Pink Aesthetics

PINK AESTHETICS

What is pink aesthetics?

One of the most essential parts of a natural, healthy and beautiful smile is the health and look of the gingiva. Healthy gingiva is light pink, tightly adherent to the teeth and bones, and situated at a proper level. “Pink aesthetics” involves the maintenance of the healthy status of the gingiva, and formation of this ideal relationship between the teeth and gingiva.
Here is the list of gingival problems that hinder aesthetics and oral-dental care:
– Gingivitis, the accompanying edematous, and the red outlook that results from gingival diseases and inadequate hygiene of the mouth,
– Thinning of the jaw bone,
– Bleeding in gingiva,
– Gingival recession, and
– “Gummy Smile,” which is defined as excessive gingival display while smiling.
It is not possible to achieve aesthetically or medically satisfying results from any dental treatment or prosthetic application that is applied on unhealthy gingiva. With various treatments applied by periodontology (gingival diseases and surgery) specialists, you will have a beautiful smile, and your oral health will be maintained at the optimal level.

Pink Aesthetics Applications

– Deep and superficial scaling
– Treatment of gingival recession with grafts
– Treatment of the thinning of the jaw bone using bone meal and tissue stimulants
– Levelling and restoration of the gingiva using lasers (Gingivectomy/Gingivoplasty) in the cases of Gummy Smile
– Application of Botox on the upper lip, or relocation of the lip, depending on the severity of the Gummy Smile case
– In cases where the frenulum between the lips and the gingiva is too wide, removal of the frenulum using a laser or through minor surgery (Frenectomy).


DUYURU

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 Corona virüsüne karşı öncelikli olarak hastalarımızı korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Türk Diş Hekimliği Birliği’nin belirlediği sınırlar çerçevesinde sadece acil durumlar için kliniğimiz 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

Acil tedavi içerikleri aşağıda sunulduğu gibidir.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ACİL UYGULAMALAR

(1 Nisan 2020 güncellendi)

1.1-Diş hekimliği uygulamalarındaki acil ve zorunlu diş hekimliği hizmetlerinin

 1. a) Pulpal inflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı
 2. b) Perikoronitis veya üçüncü molar kaynaklı şiddetli ağrı
 3. c) Postoperatif olarak gelişen osteitis veya alveolit
 4. d) Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon
 5. e) Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü
 6. f) Travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu
 7. g) Çene ve yüz bölgesi fraktürleri
 8. h) Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları
 9. i) Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar
 10. j) Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ ekstraoral enfeksiyonlar
 11. k) Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli planlanan hastaların tedavileri
 12. l) Medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar
 13. m) Dikiş alınması
 14. n) Geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel olan vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavi
 15. o) Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin kırılması sonucunda yumuşak dokuda oluşan yaralanmaya bağlı olarak gelişen ağrı ve/veya enfeksiyon
 16. p) Yeni doğan dudak- damak yarıklı hastaların beslenme plağı uygulamaları
 17. q) Çene eklemi luksasyonu
 18. r) Biyopsi (Malignite şüphesi bulunan durumlarda) şeklinde tanımlanmıştır.