Dental Care During Pregnancy

Dental Care During Pregnancy

Pregnancy is an extremely crucial period for both the mother’ and the infant’s health. Therefore, oral and dental health care should not be neglected by expectant mothers during this special period.
• The most important change during pregnancy is the increase in the levels of estrogen and progesterone hormones. This increase is also related to the increase of plaque accumulation on teeth.
• During pregnancy, expectant mothers to crave for junk food such as desserts, and sometimes neglect dental care.
• Expectant mothers sometimes neglect oral care when vomiting starts during the first months of pregnancy.

How Should Oral Care Be Performed?
The increase of hormones renders the mouth mucosa more susceptible to external factors (especially the bacteria plaques). Plaque accumulation should be prevented through effective dental care, using toothbrush and dental floss twice a day. Using mouthwash products or warm water mixed with salt is important for the gingiva.
After vomiting, the mouth should be gargled using water, and the teeth should be brushed after 30 minutes.

Check-Ups Should Not Be Neglected!
Oral and dental check-up should be performed before pregnancy. Oral and dental problems to be experienced during pregnancy will also affect the infant health. Therefore, check-ups by a dentist will be even more crucial during the pregnancy period.

Which Treatments Can Be Applied?
Necessary treatments need to be applied in cases of severe ache and infection where mother’s and the infant’s health will be at risk. A dentist and an obstetrician should work together towards determining the best type of treatment, regardless of the phase of the pregnancy.

DUYURU

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 Corona virüsüne karşı öncelikli olarak hastalarımızı korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Türk Diş Hekimliği Birliği’nin belirlediği sınırlar çerçevesinde sadece acil durumlar için kliniğimiz 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

Acil tedavi içerikleri aşağıda sunulduğu gibidir.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ACİL UYGULAMALAR

(1 Nisan 2020 güncellendi)

1.1-Diş hekimliği uygulamalarındaki acil ve zorunlu diş hekimliği hizmetlerinin

 1. a) Pulpal inflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı
 2. b) Perikoronitis veya üçüncü molar kaynaklı şiddetli ağrı
 3. c) Postoperatif olarak gelişen osteitis veya alveolit
 4. d) Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon
 5. e) Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü
 6. f) Travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu
 7. g) Çene ve yüz bölgesi fraktürleri
 8. h) Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları
 9. i) Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar
 10. j) Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ ekstraoral enfeksiyonlar
 11. k) Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli planlanan hastaların tedavileri
 12. l) Medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar
 13. m) Dikiş alınması
 14. n) Geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel olan vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavi
 15. o) Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin kırılması sonucunda yumuşak dokuda oluşan yaralanmaya bağlı olarak gelişen ağrı ve/veya enfeksiyon
 16. p) Yeni doğan dudak- damak yarıklı hastaların beslenme plağı uygulamaları
 17. q) Çene eklemi luksasyonu
 18. r) Biyopsi (Malignite şüphesi bulunan durumlarda) şeklinde tanımlanmıştır.