Gülümseme Tasarimi

GÜLÜMSEME TASARIMI

Güzel bir gülümseme kişiler üzerinde pozitif bir etki yaratarak daha sempatik ve özgüvenli bir ilk izlenime sebep olur.   Diş hekimliği teknolojisinin gelişmesi ile beraber, estetik diş hekimliğinin en çok odaklandığı konsept gülüş tasarımı olmuştur. Gülümseme tasarımı belirlenirken ağız ve diş yapısı bir bütün halinde değerlendirilerek, hastanın yüz profili ile uyumlu olarak  dişlerde yapılan şekil ve dizilim değişiklikleri ile yeni bir dizayn oluşturularak harmony sağlanmış olur.

Gülümseme tasarımı oluşturulurken cinsiyet, yaş, yüz hatları, kas aktiviteleri, mevcut dişler ve dizilimi, oklüzyon, dişler ile dudaklar ve dişeti ilişkisi gibi birçok faktör bir arada değerlendirilerek sonuç dizaynı yapılmalıdır;

Cinsiyet: kadınlarda erkeklerden yaklaşık olarak iki kat kadar diş görünümü fazladır. Ayrıca kadınların dişleri daha yuvarlak hatlıyken erkeklerde daha köşeli ve düz hatlar mevcuttur. Yine dudak diş ilişkisini değerlendirecek olursak kadınlarda gülme hattı kurvatürlü bir yapı sergilerken erkelerde daha düz bir dizilim söz konusudur.

Yaş: yaşlanma ile dokularda yıkımlar başlar. Dişlerde aşınmalar ve renk koyulaşmaları meydana gelir. Kaslarda tonus azalmasına bağlı olarak nasolabial oluk derinleşir, üst dudakta gevşeme ve diş desteği kaybı ile üst dişler daha a görünmeye başlarken alt dişlerin görünmesi artar. Yine yaş ile birlikte dişetindeki kayıplar ile dişler arası boşuklar artarak estetik görüntü kaybı oluşur.

Yüz: hastanın yüz şekli ile uyumlu yapıdaki dişler seçilmelidir.

 

Yüz: hastanın yüz şekli ile uyumlu yapıdaki dişler seçilmelidir.

Dişeti Sağlığı ve Yapısı: Dişetleri dişleri çepeçevre saran ve görünümü ve sağlığı etkileyen en önemli unsurlardandır. Dişetindeki enfeksiyonlara bağlı olarak dişetlerindeki ödem, renk ve görüntü değişiklikleri estetiği bozacaktır. Ayrıca dişetlerindeki çekilmelere bağlı olarak artmış diestamalar da estetiği bozan başka bir unsurdur. Yine gummy smile dediğimiz dişetinin istenenden fazla görünmesi durumunda dişetleri tekrar konumlandırılarak yukarıya alınabilir. Aynı şekilde dişeti seviyelerinin farklı olmasına bağlı  estetik olmayan görüntü yeniden seviyelendirme yapılarak çözülebilmektedir.  Dişeti pigmentasyonuna bağlı renk değişiklikleri ise laser tedavisi ile düzeltilmektedir.

Diş Yapısı: Dişlerin büyüklük,genişlik, şekil ve ark içi ve arklararası ilişkileri estetik değerlendirmelerin önemli bir parçasını oluşturur. Şekil bozuklukları büyüklüklerine göre ufak kompozit dokunuşlarla veya lamina tedavisi ile kolayca düzeltilebilmektedir.