Takımımız

BEHRAM TUNCEL

Uzmanlık

Endodonti

Derece

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Diş Hekimi Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Endodonti Bölümü Uzmanlık Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Endodonti Bölümü Doçentlik Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Profesörlük

Eğitim

Kök Kanal Tedavisi / Kök Kanal Tedavisi Yenileme / Kronik Apikal Lezyonların Tedavisi / Endodontik-Periodontal Kombine Lezyonların Tedavisi / Diş Beyazlatma / Kanal İçi Diş Beyazlatma / İç-Dış Kök Rezorpsiyonu Tedavisi / Anatomik Varyasyonlu Dişlerin Tedavisi / Diş Travmalarının Tedavisi / Lazer Destekli Endodontik Tedaviler / Akılcı İlaç Kullanımı / Geriatrik Endodonti / Rejenaratif Endodonti

EMİNE ŞEN TUNÇ

Uzmanlık

Pedodonti- Çocuk Diş Hekimliği

Derece

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi – Pedodonti (PhD) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi (DDS)

Eğitim

Dental Travma/ Süt ve Genç Daimi Diş Endodontik Tedavileri/ Koruyucu Diş Hekimliği/ Genel Anestezi/Dental Sedasyon/ Yertutucu ve Çocuk Protezi

RAMAZAN KÖYMEN

Uzmanlık

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Derece

Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD.

Eğitim

Dental implantlar / Minimal invaziv implant uygulamaları Çenelerdeki asimetriler ve Ortognatik Cerrahi / Temporamanbibular eklem rahatsızlıkları ve tedavisi / Çene kırıkları ve tedavileri / Çene kistleri ve tedavileri / preprotetik cerrahi tedavileri / Sinir yaralanmaları ve tedavileri

BURAK KALE

Uzmanlık

Ortodonti

Derece

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi – Ortodonti (PhD) – İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi (DDS)

Eğitim

Sınıf I, II ve III Maloklüzyon / Hızlı Maksiller Genişletme-Alt RAMEC / Geçici Ankraj Cihazları / Titanyum Mini Plakalar / Ortognatik Cerrahi / Ortodontik Diş Hareketini Hızlandıran / Şeffaf Hizalayıcılar (Invisalign)

BEYZA BALLI AKGÜL

Uzmanlık

Pedodonti

Derece

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / İstanbul Üniversitesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı

Eğitim

Koruyucu Uygulamalar / Fissur Sealents / Florür Uygulaması / Ekstraksiyon / Dolgular / Vital Pulp Tedavileri / Vital ve Devital Dişlerin Kanal Tedavisi / Dental Travma Tedavisi / Uzay Bakımcılar / Pediatrik Kuronlar / Sedasyon ve Genel Anestezi Altında Diş Tedavileri

KEREM YILMAZ

Uzmanlık

Protez

Derece

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi – Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı​

Eğitim

Estetik Diş Hekimliği / İmplant Diş Hekimliği / Hareketli ve Sabit Protezler, Tam Seramik / Metal bazlı seramik / Laminat / Inley-Onlay / Kısmi Adeziv Fiber ve Post Core Tabanlı Protez Kuron ve Köprüler / Gülüş Tasarımı / Aşınmış Diş Tedavileri / Oklüzal Ateller / Yumuşak ve Sert Liner Uygulamaları, CAD/CAM Protezler / Üst Protezler / Teleskopik Protezler.

GÖKÇE ELİF ERDAYANDI

Uzmanlık

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Derece

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi – Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (PhD) – Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi (DDS)

Eğitim

Gömülü Diş Çekimi/ Oral implantoloji/ Kemik ogmentasyon yöntemleri/ Sinüs Lift Prosedürleri/ Apikal Rezeksiyon/ Buton-Plak cerrahisi / TME rahatsızlıkları / Ortognatik cerrahi

HAKAN AYDIN

Uzmanlık

Endodonti

Derece

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- Endodonti (Uzmanlık), İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (DDS)

Eğitim

Kök kanal tedavisi / Kök kanal tedavisi yenileme / Kronik apikal lezyonların tedavisi / Endodontik-periodontal kombine lezyonların tedavisi / Diş beyazlatma / Kanal içi diş beyazlatma / İç-dış kök rezorpsiyonu tedavisi / Anatomik varyasyonlu dişlerin tedavisi / Diş travmalarının tedavisi / Lazer destekli endodontik tedavilerGülümse Tasarımı / Inley - Onley / Kanal Tedavisi

MEHMET KORAY TUNCER

Uzmanlık

Ortodonti

Derece

İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi (DDS) / İstanbul Medipol Üniversitesi, Ortodonti (PhD)

Eğitim

Sınıf I, II ve III Maloklüzyon / Hızlı Maksiller Genişletme-Alt RAMEC / Geçici Ankraj Cihazları / Titanyum Mini Plakalar / Ortognatik Cerrahi / Ortodontik Diş Hareketini Hızlandıran / Şeffaf Hizalayıcılar (Invisalign)

ÖZGE ÇİLOĞLU

Uzmanlık

Endodonti

Derece

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Endodonti Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültes

Eğitim

Kök Kanal Tedavisi / Devital Bleaching / Posterior Kompozit Restorasyonlar

SEMİH HACIOĞLU

Uzmanlık

Protetik Diş Tedavisi

Derece

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi/ Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi -Protetik Diş Tedavisi

Eğitim

Estetik Diş Hekimliği, Dijital Diş Hekimliği, İmplant Üstü Restorasyonlar, Dijital Gülüş Tasarımı, Laminate Veneer Uygulamaları, Tam Seramik Restorasyonlar

SAMRA CEMRE HACIOĞLU

Derece

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Eğitim

Kompozit Laminate Restorasyonlar, Diastema Kapama, Kırık Tamiri, Biyomimetik Diş Hekimliği, Estetik Diş Hekimliği Uygulamaları

GÜLAY ÖZDAĞAN

Uzmanlık

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Derece

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (1994), İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı (2000), Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (2020- 2023)

Eğitim

Dental anomaliler, kraniyofasiyal anomaliler, kistler, maling ve bening tümörler, çene kemiğini tutan hastalıklar, oral mukoza hastalıkları, temporomandibular eklem görüntüleme ve hastalıkları, tükürük bezi hastalıkları, maksiller sinüs hastalıkları, sistemik hastalıkların oral bulguları klinik ve radyografik tanı, dijital periapikal, dijital panoramik görüntüleme, ileri görüntüleme teknikleri (Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT), Manyetik Rezonans (MRI), Ultrasonografi (US)