Digital Diş Hekimliği

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ NEDİR?

Dijital diş hekimliği, teşhis, planlama ve tedavi sırasında tamamen veya kısmen bilgisayar destekli cihazların, yöntemlerin ve teknolojinin kullanılması anlamına gelir.

Dijital diş hekimliği yöntemleri insan hatasını azaltıp, üretim hassasiyetini artırmak ve tedavi sürelerini kısaltmak amacıyla geliştirilmiş yöntemlerdir.

Basit bir dolgudan komplike implant tedavilerine, estetik planlamadan gülüş tasarımına, ortodontiden porselen kaplamalara kadar birçok uygulama artık dijital teknolojiler ve cihazlar kullanılarak yapılabilmekte.

Dijital yöntemlerin hız ve üretim hassasiyeti gibi avantajlarının yanında çok önemli bir avantajı da hastaya üretilen dolgu, kaplama, köprü, ortodonti plakları, gece plakları ve benzeri tüm uygulamaların üretim dataları veri tabanlarında saklanabilmekte ve bir gün herhangi bir nedenle tekrar üretilmesi gerektiğinde hastadan tekrar ölçü almadan aynı data ile üretim yapılabiliyor olmasıdır.

Bir başka avantajı da hastanın mevcut ağız durumu taranıp kaydedilebilmekte ve ileride yapılan yeni taramalar ile karşılaştırılabiliyor olmasıdır. Bu sayede aşınmalar, yer değiştirmeler ve benzeri değişikliklerin belirlenebiliyor olmasıdır.

DİJİTAL CERRAHİ REHBER (SURGİCAL GUİDED IMPLANTS)

İmplant cerrahisi sırasında implantların çene kemiğine en doğru açıda ve en doğru konumda yerleştirilmesini sağlayarak implant cerrahisinin başarısını arttıran dijital cerrahi rehber, diş eti kaldırılma gereksinimini ortadan kaldırarak kanama miktarını azaltır.

Cerrahi travmaların azaltılmasını sağlayan dijital cerrahi rehber uygulaması öncesi 3 boyutlu tomografi çekilerek hastaların çene kemiği görüntüleri detaylı bir şekilde elde edilir. Eksilen dişlerin bulunduğu kısımların analizi gerçekleştirilir ve eksik dişi tamamlamak için yerleştirilecek olan implantın boyutu, açısı ve konumu dikkatli bir şekilde ayarlanır.

 

LAZER DİŞ HEKİMLİĞİ

Lazer iyonize olmayan bir ışıktır ve dokuda birikim yapmaz. Bu sebeple x ışını gibi zarar verecek bir özelliği de yoktur. Uygun lazer dalga boyu kullanılarak doğru dozlarla kullanımı önemlidir. Hamileler, çocuklar ve kalp hastaları da dahil olmak üzere herkeste kullanılabilir.

Lazer kullanılan bölgede dezenfeksiyon ve sterilizasyon sağlanmaktadır.

Gücü ayarlanabilen lazer ışınının çürük dokuyu seçici davranması az madde kaybıyla tedavinin tamamlanmasını sağlar. (Dişten sadece çürük bölgeyi kaldırır.)

Lazer ile yapılan cerrahi uygulamalarda, işlem esnasında neredeyse hiç kanama olmamaktadır. Her cerrahi uygulama sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyon, şişme ve rahatsızlık olasılıkları azalmakta ve daha hızlı bir iyileşme sağlanmaktadır.

DİJİTAL 3D GÖRÜNTÜLEME

Günümüzde üç boyutlu gelişmiş tomografi röntgenleri ile yaklaşık 30 saniye gibi bir sürede dişlerin ve önemli anatomik yapıların haritasını çıkarabilmekteyiz. Bu sayede gerek implant uygulamaları gerek estetik diş tedavisi uygulamaları özenle planlanarak hiç risk almadan kusursuz yapılabilmektedir.

DİJİTAL GÜLÜŞ TASARIMI

Diş hekimleri dijital yazılımlar sayesinde hastanın diş yapısı, diş etleri, dudakları ve yüzü arasındaki en doğru uyumu yakalayabiliyor. Böylece kişiye doğal ve estetik bir gülüş oluşturulabiliyor.  Dijital gülüş tasarımında hasta odaklı bir tedavi yapılır.  Her kişiye yakışan gülüş şekli farklıdır. Bu yüzden diş hekimleri kişiye en uygun gülüşü tasarlar.

DİJİTAL ÖLÇÜ VE TARAMA

Bazen klasik ve eskiden süre gelen geleneksel sistemle ölçü alınması sırasında öğürme refleksi gerçekleşmektedir. Bu durumda net ölçü alınamama gibi problemler yaşanabilir. Dijital ölçü işleminde bu tip sorunlar minimum seviyede yaşanabilmektedir. Alınan görüntüler sanal ortama aktarılıp bilgisayar modellemesi yapılarak net uygulamalar yapmak mümkün olur. Dijital ölçü sayesinde ölçü neredeyse kusursuz olmakta ve hastada oluşabilicek rahatsızlıklar oldukça azaltılmaktadır.

Dijital diş hekimliğinde optik bir kamera ile dişler taranır ve 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamına aktarılarak 3 boyutlu tarama yöntemi ile gerçekleştirilir.

İNLAP SİSTEMİ

Yeni inLab CAD Yazılımı, diş laboratuvarında CAD / CAM sistemlerinin gereksinimlerine artık daha da uyumlu. Ayrı bir CAD bileşeni olarak, yazılım tarama ve üretim ünitesinden bağımsızdır. inLab CAD Yazılımı, optimize tasarım süreçleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile ihtiyaca dayalı endikasyonları kapsar.